top of page

עזרה לוועדי בתים/דיירים במגדלי מגורים


כיום נבנים מגדלי מגורים עם מספר רב של קומות ודיירים ומערכות תברואתיות ובטיחותיות שאם לא תטופלנה כראוי הן מסכנות את הדיירים במגדלי המגורים.

בדרך כלל הבעיות שבגינן ישנם חילוקי דעות הן ויזואליות או כאלה המקשים על חיי היום יום במגדל המגורים ולא משקפות את כול מה שחובה לתחזק במבנים וכך יוצא שמערכות תברואתיות ומערכות מצילות חיים שאינן בפוקוס מוזנחות ורק במקרה של תקלה תתגלה ההזנחה.

בחלק ממגדלי המגורים לא הוקם אפילו וועד בית שמיצג את הדיירים ועוקב אחר פעילות חברות הניהול/אחזקה ובכאלה שיש וועד בית לא תמיד יש לו את הידע, הזמן והיכולת לבקר את חברת הניהול.

במצב עניינים זה חברות הניהול/אחזקה מחתימות את הדיירים במעמד הרכישה על חוזה ניהול/אחזקה שבדרך כלל משרת את החברות ולא את הבניין/דייר/וועד בית.

אחזקת מבנים ובמיוחד מגדלי מגורים נעשית על ידי שורה של חוקים, תקנים ותקנות שלא ידועים לדיירים ולפעמים גם לא לחברות הניהול/אחזקה.

התוצאה של כול זה הוא התדרדרות גדולה במצב האחזקה של מגדלי המגורים אף אם היא לא נראית לעיין ותתגלה רק במקרה של אירוע, שלב מאוחר שיכול לסכן את בריאות הדיירים ולגבות גם חיי אדם.

כדי למנוע את הבעיות בעתיד הלא כול כך רחוק החלטתי להיכנס לנושא ולייעץ לוועדי הבתים והדיירים באחזקת המבנים.

הייעוץ מתחיל מהשלב של בחינת חוזה הניהול/אחזקה שהוא אכן מכסה את כול הנושאים שיש לתחזק ושלא הועמסו עליו נושאים שאינם רלוונטיים לאותו מגדל מגורים.

לאחר התאמת חוזה הניהול למגדל המגורים לבצע מעקב תקופתי אחר מצב האחזקה במבנה והגדרת שיגרת הטיפולים, עבודות ואישורים שחברת הניהול צריכה לבצע ולהציג לוועד הבניין.

בנוסף לבצע תוכנית לשימור ערך הנכס, שינויים מחויבים ושיפוצים שלא כלולים בחוזה האחזקה.

מציע לכל מגדל מגורים/וועד בית את שרותי הייעוץ בנושאי האחזקה המגוונים בהתאם לחוקים, לתקנים והתקנות המחייבים בארץ.

יש לי ניסיון וידע רב בנושאי אחזקה מגוונים ובפרט באחזקת מבנים שבעזרתם אוכל לסייע לכול ועד בית.

האחריות על אחזקת המבנה אינה מועברת ליידי חברת הניהול, היא של הדיירים וועד הבית, אינה מתחלקת ואינה מועברת לחברת הניהול.

האחריות מתווספת ושני הגופים אחראים באופן מלא ובאותה מידה גם אם אין הם יודעים את החוקים, תקנים ותקנות.

42 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

טיפול באשפה במגדלי מגורים ובמבנים משותפים בכלל

שאלה שנשאלתי בקבוצת הווטסאפ שלי, "מה הם החסרונות בחדר אשפה מתחת לדירה". היכנסו לקבוצת הווטסאפ שאלו שאלות וקבלו תשובות בנוגע לתחזוקה וניהול מגדלי מגורים ומבנים ברוב מגדלי המגורים מקצים חדר אשפה ויש סבי

Comments


bottom of page