top of page

עבודות חמות כגורם להצתות

עודכן: 3 בינו׳ 2021


עבודות חמות כגורם להצתות

בשבוע שעבר עלינו ולאור גל השרפות שחווינו, הועלו השערות שבאחד המקרים גורם השריפה היו עבודות חמות.

הנושא חמור אף יותר במגדלי מגורים ומגדלי משרדים שבהם יש להחמיר ככול הניתן ולוודא שמערכות הבניין המגינות עלינו עובדות כהלכה עוד בטרם תחילת העבודה, מדובר בחיי אנשים רבים שמאכלסים את המבנים בזמן נתון ואפילו לא מודעים לסכנות האורבות להם כתוצאה מהעבודות.

מה הן עבודות חמות?

עבודות חמות הן כול אותן עבודות שנעשות אם במבנים ואם במקומות אחרים שיכולים לגרום להצתה, עבודות ריתוך, עבודות חיתוך, עבודות השחזה, עבודות שיוף ועוד עבודות שניתן להפעיל לגביהן שיקול דעת ולהכליל אותן בקטגוריה של עבודות חמות.

הנחיות מחיבות לעבודות חמות נמצאות במגוון מדריכים של המוסד לבטיחות וגהות ובכללם ההוראה הדנה בבטיחות וגהות בעבודה מדריך למזמין ולקבלן למגוון עבודות (מהדורה ניסיונית).

קיבצנו כאן את עיקרי הכללים אך הכללים המחייבים נמצאים בהנחיות של משרד העבודה והמוסד לבטיחות וגהות.

- לפני תחילת העבודה

 1. סיור וסריקת אזור העבודה

 2. סימון וחסימת אזור העבודה

 3. תקינות ציוד העבודה

 4. הרחקת ציוד שיכול להתלקח לרבות כתמי שמן צמחים ועשבים או עצים יבשים

 5. בידוד ציוד שיכול להתלקח ולא ניתן להזיזו לרבות כתמי שמן צמחים ועשבים או עצים יבשים

 6. הכנת אמצעים לכיבוי אש באזור העבודה

 7. וודא שהגוף המרותך לא הכיל בתוכו חומרים דליקים כגון דלקים, שמנים, וחומרים כימיים אחרים

 8. וודא שהאזור בו מתבצעת העבודה הוא מאוורר ואין בו אבק גזים רעילים או דליקים

 9. וודא שלעובדים יש ציוד מגן מתאים לסוג העבודה המתבצעת.

 10. וודא שישנם דרכי מילוט פנויים לעובדים ולאנשים נוספים באזור העבודה או סמוך אליו

 11. מלא טופס הוראת עבודה לפני תחילת העבודה ובסיומה

 12. באופן כללי אין לנתק אמצעי התראת אש או כיבוי אש, במידה ויש הכרך לכך יש לקבל אישור בכתב לכך מהגורם האחראי

 13. הגדר צופה אש

 14. קבל אישור לתחילת העבודה מגורם האחראי

- ביזמן העבודה

 1. וודא שכול ההכנות בוצעו כהלכה

 2. וודא שמולא טופס הוראת עבודה לפני תחילת העבודה ושכול הנושאים והגדרת העבודה ידועים לך ולכול העובדים אתך כולל הנחיות בטיחות ומשתמשים בכול אמצעי ובגדי הבטיחות

 3. דאג להשתמש בכול אמצעי ובגדי הבטיחות הנדרשים

 4. וודא המצאות צופה אש שאינו חלק מצוות העבודה וכן שהוא יודע את תפקידו

 5. וודא שלא יכנסו לאזור העבודה אנשים וגורמים לא קרואים

 6. בצע את העבודה בצורה בטוחה

- בסיום העבודה

 1. וודא שהעבודה בוצעה כהלכה

 2. וודא שכול העובדים אתך נמצאים ומרגישים בטוב

 3. וודא שהאזור מאוורר ולא נמצאים בו גזים כלואים

 4. וודא שאין גופים או חומרים מסביב שנשרפו או בוערים, במידה וכן דאג לכיבויים

 5. אסוף ופנה את כול ציוד העבודה שהבאתה אתך מאזור העבודה

 6. השאר את צופה האש להשגחה באזור העבודה לפחות שעה לאחר סיום העבודה וכיבוי דברים בוערים או מעשנים באזור העבודה

 7. לפני שצופה האש עוזב את מקום העבודה יש לקפל את אמצעי כיבוי האש שפרסתם לפני תחילת העבודה ולהחזירם למקומם בצורה תקינה

 8. במקרה של שימוש באמצעי כיבוי כול שהם יש לידע את האחראי במקום על כך ולמסור לידיו את אמצעי הכיבוי שהשתמשת בהם בכדי שיוכל להשיב אותם לתקינות

 9. דווח לגורם האחראי על סיום העבודה והעבר אליו בצורה מסודרת את המקום

 10. וודא למלא את טופס הוראת העבודה, חתום עליו, החתם את הגורם האחראי במקום העבודה והשאר לו עותק מהטופס

* ככלל יש להביא אתך את כול ציוד העבודה הנדרש כולל אמצעי כיבוי תקינים, בדוקים ומאושרים על ידי גורם מוסמך, אמצעי כיבוי במים הנמצאים באתר ניתנים לשימוש אך ורק באישור הגורם האחראי ולאחר שווידאת שהם בעלי אישור תקף, תקינים ונבדקו על ידי גורם מוסמך

** אין ליראות בהנחיות אלו הנחיות מאושרות וסופיות לביצוע העבודות הן נועדו להמחשה של הנושא בלבד.

*** הנחיות מלאות ומחיבות מפורסמות על ידי משרד העבודה והמכון לבטיחות וגהות בעבודה.

יוסי אינהורן

יועץ לאחזקת מבנים

053-4241625

65 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

טיפול באשפה במגדלי מגורים ובמבנים משותפים בכלל

שאלה שנשאלתי בקבוצת הווטסאפ שלי, "מה הם החסרונות בחדר אשפה מתחת לדירה". היכנסו לקבוצת הווטסאפ שאלו שאלות וקבלו תשובות בנוגע לתחזוקה וניהול מגדלי מגורים ומבנים ברוב מגדלי המגורים מקצים חדר אשפה ויש סבי

מה מצב מגדל המגורים שלכם, חורף, קיץ, סתוו או אביב

את מצב מגדלי המגורים ומבנים בכלל ניתן לסווג לפי עונות השנה. מעניין לדעת מה העונה שבו נמצא מגדל המגורים שלכם? היכנסו כאן וענו על השאלה. מגדל מגורים או כול מבנה אחר מתחיל את חייו כשמגדל המגורים או הבניי

Comentarios


bottom of page