top of page

מה חשוב לדעת על הדברה

עודכן: 13 באוק׳ 2020

חוק " חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, תשע"ו-2016" הינו חוק חדש יחסית וחוקק לאחר הרבה תאונות הדברה שפגעו באנשים ואף גרמו למוות.

בחוק זה נכנסו גם אלמנטים של הגנת הסביבה עקב שימוש יתר בהדברה.

ככלל אין חומרי הדברה שלא משפיעים גם על האדם, יש חומרים שהשפעתם היא מידית, יש כאלה שהשפעה היא מושהית וישנם חומרים שההשפעה שלהם מצטברת.

התפוגגות חומרי ההדברה שונה מחומר לחומר וכן גם יעילותם של החומרים ולכן מעבר להשפעה של החומרים על האדם יש לחומרים גם השפעה על הסביבה.

חומרי הדברה טבעיים שבחלקם נקראים ירוקים הם עדיין חומרי הדברה והשפעתם לא שונה בהרבה מחומרי הדברה מלאכותיים.

באתר של המשרד להגנת הסביבה ישנו חומר נוסף הדן בנושאים, הדברה באופן עצמאי, הדברה באמצעות מדביר מורשה, איך מונעים מזיקים בבית, חיפוש מדביר מורשה ועוד.

סעיף 30 ד בחוק. מדגיש את אחריות מזמין ההדברה שעליו לבדוק שהמדביר מציג בפניו רישיון מדביר המתאים לסוג ההדברה המבוקשת וצפוי לכנס ואם הוא תאגיד אז לכפל כנס.

גם אם הוצגה לכם תעודת מדביר תקפה תבדקו אותה באתר של המשרד להגנת הסביבה, יתכן והתעודה נשללה, הוגבלה או אף גרוע מזה זויפה.

בעיקרון בחוק ההדברה ניתן דגש מיוחד על מניעה לפני הדברה ואין להדביר באופן אוטומטי או לבצע הדברות תקופתיות וזה בהתאם לסעיף 14 לחוק והמדביר צריך שתהייה עילה מספקת להדברה ובמידה ולא ינחה את המזמין כיצד לבצע פעולות מניעה ומעקב ולא יבצע את ההדברה.

אם בכול זאת החליט המדביר לבצע הדברה יזהיר את המזמין על הסכנות התמונות בהדברה זו ובאילו אמצעי הגנה על המזמין לנקוט ובסוף ההדברה יתעד בדוח את ביצוע ההדברה שבו יכללו תאריך וזמן ההדברה, החומרים שבהם השתמש בהדברה ואת אישור החומר לשימוש, את אמצעי הזהירות שהמזמין אמור לנקוט וכן ייתן למזמין עותק מהדו"ח.

חובה על המדביר לנתר את ההדברה, לוודא שהיא פעלה ושלא נשארו חומרים פעילים המסכנים את האדם.

כהמלצה השתמשו במניעה ככול שאתם יכולים ובצעו הדברה רק אם אין ברירה.

206 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

טיפול באשפה במגדלי מגורים ובמבנים משותפים בכלל

שאלה שנשאלתי בקבוצת הווטסאפ שלי, "מה הם החסרונות בחדר אשפה מתחת לדירה". היכנסו לקבוצת הווטסאפ שאלו שאלות וקבלו תשובות בנוגע לתחזוקה וניהול מגדלי מגורים ומבנים ברוב מגדלי המגורים מקצים חדר אשפה ויש סבי

Comments


bottom of page